A Connector Táncfesztivál Versenyszabályzata

(olvasd el figyelmesen és ha kérdésed lenne keress fel minket bátran)

A CONNECTOR Táncfesztivál nyílt verseny, amelyen részt vehet egyéni versenyző, táncegyüttes, tánciskolai csoport, általános és középiskolák egyszeri tánccsoportjai, illetve bárki, aki a verseny kategóriáiba besorolható.
A versenyszabályzat bármilyen formájú megsértése kizárást von maga után.

1. KATEGÓRIAK

MINI/ GYEREK/ JUNIOR/ FELNŐTT

Amatőr

Modern/kortárs tánc
Művészi tánc
Show/Látványtánc
Klasszikus balett
Társastánc
Musical
Néptánc
Hastánc
Disco
Akrobatikus rocky
Hip-hop
Break
Fitnesz
Open

Hobbi

Modern/kortárs tánc
Művészi tánc
Show/Látványtánc
Klasszikus balett
Társastánc
Musical
Néptánc
Hastánc
Disco
Akrobatikus rocky
Hip-hop
Break
Fitnesz
Open

Profi

Modern/kortárs tánc
Művészi tánc
Show/Látványtánc
Klasszikus balett
Társastánc
Musical
Néptánc
Hastánc
Disco
Akrobatikus rocky
Hip-hop
Break
Fitnesz
Open

Amatőr:
Várjuk:
- Általános és középiskolák kezdő tánccsoportjait, egyéni versenyzőit
- Azokat a csoportokat, egyéni versenyzőket, akiknek ez az első versenyük
- Akik úgy érzik, még nem rendelkeznek kellő technikai tudással és/vagy színpadi tapasztalattal

Hobbi:
Várjuk:
- Rendszeresen tréningező tánccsoportokat
- Több éves táncos tapasztalattal rendelkező táncosokat/tánccsoportokat
- A korábbi versenyeken (akár a Connectoron, akár más versenyeken) előkelő eredményt értek el
Művészeti iskolák előadásában a koreográfiák kizárólag profi kategóriában indíthatóak.

Professzionális:
Várjuk:
- Komoly színpadi tapasztalattal és technikai tudással rendelkező tánccsoportokat/ egyéni versenyzőket
- Azokat, akik az évek során több kimagasló eredményt is magukénak tudhatnak hazai, ill. nemzetközi táncversenyeken
- Azokat, akik színpadi, színházi, televíziós, egyéb táncos show-k, bemutatók fizetett táncosai.
- Művészeti iskolák előadásában a koreográfiák kizárólag profi kategóriában indíthatóak.

A szintek közötti besorolást a zsűri módosíthatja!

Korosztályok

Mini: 3- 6 év
Gyerek: 7 – 11 év
Junior: 12 – 15 év
Felnőtt: 16 év felett

Duó, trió/kvartett, csoport és formáció korosztály-besorolása:
- A duó, trió/kvartett, csoport és formáció kategóriákban a korcsoportok átlagéletkor számítással határozhatók meg.
- A korosztályszámítás a versenyző(k)nek a fesztivál napján betöltött életéve(i) alapján történik.
- Az átlagolási számítást a regisztrációs rendszer végzi el a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően
-A korosztályszámítás alapját az adott verseny naptári napja határozza meg.
-A korosztályi besorolás a versenyt megelőzően a szervezők által ellenőrzésre kerül.

Létszám

Szóló: 1 fő
Duó: 2 fő
Trió/Kvartett: 3/4 fő
Csoport: 5 – 10 fő
Formáció: 11 főtől

Időtartam

Szóló: max 3:00 perc
Duó: max 3:30 perc
Trió/Kvartett: max 3:30 perc
Csoport/ Formáció: max 4:00 perc
Profi kategóriákban: max 15:00 perc

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Minden versenyző a saját felelősségére versenyez.
- A korosztályi és tudásszinti besorolásnál felfelé nevezés lehetséges, lefelé nem.
- Abban az esetben, ha a koreográfiában táncoló táncosok több, mint ¼-e már magasabb tudásszintű kategóriában is nevezve van (indul a versenyen) más koreográfiával, mint az adott koreográfia, akkor az adott koreográfiát is a "magasabb tudásszintű versenyzők" kategóriájában kell indítani, nem nevezhető "lefelé" alacsonyabb (amatőr vagy hobbi) kategóriába.
- A versenyző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 5 tánccal megjelenni a színpad mellett.
- A versenyszám zeneanyagát kizárólag audio CD-n tudjuk elfogadni, amit a versenyző legkésőbb 5 tánccal a színpadra lépése előtt köteles a hangtechnikán leadni.
- A szervezők nem vállalnak felelősséget a nem megfelelő minőségű zenékért. (Abban az esetben, ha megáll a zene a szervezők döntése alapján maximum egyszer kísérelhető meg az újratáncolás.)
- A versenyprogram tájékoztató jellegű.
- A versenyző vagy csoport köteles a felkonferálástól számított 5 másodpercen belül a színpadon megjelenni.
- A duó, trió/kvartett, csoport és formáció kategóriákban a korcsoportok átlagéletkor számítással vannak meghatározva.
- A korosztályszámítás a versenyző(k)nek a fesztivál napján betöltött életéve(i) alapján történik, melyet a regisztrációs rendszer átlagol.
- A CONNECTOR Táncfesztiválon be- és levonulási koreográfia nem megengedett
- A CONNECTOR Táncfesztiválon a produkció során a színpadon történtekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. A felkészítő tanár felelőssége és döntése, hogy intézkedjen olyan problémás esetekben, mint pl.: balesetveszély, jelmez szétszakadása, leesése, stb. (Ezekben az esetekben a szervezők döntése alapján maximum egyszer kísérelhető meg az újratáncolás.)

2.1 Zene

Minden csoport köteles saját zenét hozni, melyet CD-n rögzít. A CD csak egy számot tartalmazhat. Mindenki ügyeljen a megfelelő formátum kiírására (audio cd, nem mp3 formátum). A szervezők nem vállalnak felelősséget a rossz formátumú és nem megfelelő minőségű zenékért. (Abban az esetben, ha megáll a zene a szervezők döntése alapján maximum egyszer kísérelhető meg az újratáncolás.)
A CD-ket kérjük feliratozni a következők szerint: versenyző neve, iskola/tánciskola, koreográfia címe, kategória, rajtszám.
Továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy pontozási szempontok között szerepel a zenei összevágás.

2.2 Színpad

A színpad/tánctér területe minimum 8x10 méteres, a burkoló felület balett szőnyeg. A rendező vállalja a felelősséget a tánctér tisztaságáért, amennyiben szükséges verseny közbeni takarításáért. Külön, egyéni megvilágítás a versenyen nem kérhető, az egyszínű fényről a szervező gondoskodik. Hozott fénytechnika nem használható.

2.3 Díszlet és kellékek

Csak olyan kellék, illetve díszlet használható, amit a táncosok külső segítség nélkül tudnak a színpadra vinni. A kellékek ill. díszletek színpadra segítése külső segítség igénybevételével pontlevonást von maga után. Kelléknek számít minden olyan eszköz, amelyet a táncos a produkció közben aktívan használ, és a tánc dramaturgiájának szerves részét képezi. Díszletnek számít minden olyan a színpadon elhelyezhető tárgy, amelyet a táncos nem használ a koreográfia alatt. Kellékek használata minden stílusban megengedett. Díszlet használata csak a show/látványtánc, open és musical kategóriában megengedett. Olyan kellék vagy díszlet használata, amely bevitelkor, használatkor vagy kivitelkor károsítja a balett szőnyeget pontlevonást von maga után!

3. STÍLUS KÖVETELMÉNYEK

A koreográfiákban táncolt különböző táncstílusoknak és tánc technikáknak meg kell felelni az adott stílus formai követelményeinek, amelyek a Connector Táncfesztiválon a következőek:

Modern/kortárs tánc
A kategóriába nevezett koreográfiának tartalmaznia kell vagy a moderntánc valamely formanyelvének (Graham, Limon, Art Jazz stb.) stílusjegyeit, vagy nagymértékű koreográfusi kreativitásról kell tanúbizonyságot tennie újszerű mozgásanyagával. A pontozás során kiemelkedő szempontok a gravitáció és a talaj használatának minősége, a preventív testszemlélet és a kifejezőerő. Az előadás tartalmazhat más formanyelvekből átvett mozgásanyagot is, amely mellett meg kell őrizni a főstílus többségét.

Művészi tánc
Művészi tánc kategóriába sorolható minden koreográfia, amely elsősorban az előadásmódra, a kifejező erőre épül. Szerkesztésének központjában az egyes érzelmi állapotok, hangulatok színpadi megjelenítése áll, s ezzel harmonizál a zenei választás, a kosztüm és a tánctechnika. Ez utóbbi meríthet a mozdulatművészet, valamint a modern tánc területéről egyaránt.

Show/Látványtánc
Ide sorolandó minden olyan produkció, amely elsősorban a vizualitásra hat, vagyis alap építőeleme a látványosság, a szórakoztatás, ennek érdekében elvárt tehát az impozáns koreográfiai építkezés (térformák, kosztüm, emelések). Ide sorolandó minden művészi torna, ritmikus gimnasztika alapú produkció. A kategória megengedi az eszköz használatot.

Klasszikus balett
Klasszikus balett kategóriában indítható a tiszta klasszikus balett technikát alkalmazó koreográfia. A repertoárokból ismert koreográfiák megengedettek, a koreográfia bemutatása történhet puha vagy spicc cipőben. A pontozásnál külön hangsúlyos a stílushűség, a precíz, pontos kivitelezés.
(A modern balettnak minősülő produkciók modern/kortárs vagy művészi tánc kategóriába nevezhető.)

Társastánc
A kategóriába nevezett versenyszámok alapjait az alábbi szakirodalmakban leírt figurák alkothatják:
- Technique of Latin Dancingby Walter Laird
- Technique of Latin Dancing - Supplement by Walter Laird
- The BallroomTechnique by the Imperial Society
- Technique of Ballroom Dancing by Guy Howard
- WDSF Techniquebooks
A pontozás során kiemelkedő szempontok a ritmika és a rögzített figurák szabályos kivitelezése. Az előadás tartalmazhat más formanyelvekből átvett mozgásanyagot is, amely mellett meg kell őrizni a főstílus többségét.

Musical
Ebbe a kategóriába a musical és az operett, mint színpadi műfaj egy-egy zenei darabjára készített koreográfiák tartoznak, de ide sorolandók a karakteres kosztümökkel és történetiséggel rendelkező versenyszámok is. A pontozás során kiemelkedő szempontok a dramaturgia és a koreográfia kapcsolatának minősége és az előadásmód. A táncos formanyelv bármely műfajból meríthet, amelyet azonban alá kell rendelni annak a történetnek vagy szituációnak, amelyet a versenyszám megjelenít.

Néptánc
Ebben a kategóriában fontos a választott táncanyag alapos ismerete, és pontos elsajátítása. Megfelelő viselet használata, valamint az adott táncrend figyelembe vétele, a koreográfia megalkotásánál. Kötelező elemek ugyan nincsenek, de a pontozásnál olyan szempontok kerülnek értékelésre, mint a
- hiteles tudás
- felkészültség a viseletből
- koreográfiánál: tájegységhez való szokások tükrözése, táncrend, lépéseknél és minden egyébnél
- technikai tudás és anyag tudás
- a táncrend építkezése.

Hastánc
A kategóriába nevezéshez (amennyiben a versenyző nem tünteti fel, hogy produkciója fúzió) ajánlott az autentikus zene es stílusválasztás, pontozáskor külön hangsúly kerül a megjelenésre, a mozdulatkészlet gazdagságára.
Az értékelés szempontjai:
- izolácios technikák használata,
- balance helyzetek,
- klasszikus balett alapok,
- elemgazdagság.
- virtuozitás

1: Alapvető folk stílusok:
Belledy
Saidi,
Khallegy
Iraki
Debke
Hagalla

2: Klasszikus:
Dobszóló
Raks Sharqi
Tarab
Megance

3: Modern:
Melaya
Shaabi
Mahragan
Bollywood

4: ATS (americantribalstyle)

5: Fúzió táncok

Disco
Ebbe a kategóriába nevezhető minden olyan produkció, amely elsősorban a zene mozgásos interpretálásán alapszik. Keveredhet benne a jazz, modern, rocky, aerobik, gimnasztika és esztétikus sportmozgás.
A pontozáskor külön figyelmet kap a zene – mozgás – kosztüm harmóniája.

Akrobatikus rocky
Akrobatikus rocky kategóriában induló koreográfiáknak tartalmazniuk kell a stílus meghatározó motívumait, valamint az alaplépések variációit, akrobatikus elemeket. A választott zenének meg kell felelnie az akrobatikus rockyra jellemző tempónak és ütemnek. Az értékeléskor a zsűri külön figyelmet fordít a szinkronitásra, az ütemtévesztésre, az akrobatikus elemek korosztályi megfelelésére.

Hip-hop
A kategóriában induló produkcióknak tartalmazniuk kell a hip-hop táncjegyeit, jellegzetességeit, régi és új elemeit; önállóan vagy fúzióban (popping, locking, b-boying, house, dance hall, street jazz, newstyle, stb), mindemellett külön hangsúlyos a megfelelő zenei választás (az erőszakos nyelvezet kerülendő). A koreográfiának ezen felül tükröznie kell a hip-hop-ra jellemző hozzáállást, testtartást, az utcai tánc stílusát. Az akrobatika/break elemek használata megengedett, de nem dominálhatnak.
A kategória a kellék használatát megengedi, a díszletét nem.

Break
A kategóriában a break-re jellemző akrobatikus elemeknek kell dominálni (powermoves, freeze). Megengedettek a stílusra jellemző tánclépések (uprock, downrock, footwork, popping, locking), valamint az izoláció, a megtört mozdulatok. Az értékelésnél külön szempont az eredetiség, kreativitás.

Fitnesz
Ide nevezendő minden koreográfia, amely elsősorban a látványosságra, szórakoztatásra épít, valamint elsősorban fitnesz elemeket tartalmaz (arábel, rundel, flick, bógni, erőelemek, ugrások). Emellett a produkció meríthet pl. a modern tánc, látványtánc, aerobik, ritmikus gimnasztika, balett világából.

Open
Amennyiben az adott produkció egyéb más kategóriába nem besorolható (pl.: több stílus fúziójából létrejött koreográfia, számára szükséges kategória nem kerül indításra) az openben indítandó.

Amennyiben a zsűri úgy találja, hogy az adott produkció nem tesz eleget a választott stílus követelményeknek, pontlevonás terhe nélkül átsorolja a koreográfiát a megfelelő kategóriába.

4. NEM MEGENGEDETT

- Hozott fény- és hangtechnika használata.
- A versenyprodukció alatt bármilyen formájú segítség (számolás, taps, mutogatás)
- Pirotechnika használata a színpadon.
- A tánctér szennyezése
- Rágógumizás a produkció közben

5. ÉRTÉKELÉS

Zsűri
Az öttagú zsűri, olyan szakmai tekintélyekből áll össze, akik rendelkeznek az általuk pontozott táncstílus formai, illetve tartalmi követelményeinek ismeretével.
A zsűri asztalokat a színpad elülső vonalától legalább 5 méterre kell elhelyezni, ezzel biztosítva a jó rálátást a produkciókra. A zsűritagok egymástól legalább egy méter távolságra, külön asztaloknál foglalnak helyet. Az egyes produkciók pontozólapja az eredményhirdetést követően megtekinthetők. A zsűri az értékelésért felelősségre nem vonható.

Döntnök
A döntnök feladata a Fesztivál Szabályzatának hiánytalan betartatása a versenyzőkkel és a zsűrivel. Amennyiben szabálytalanságot észlel köteles azonnal intézkedni, a szabálytalanság mértékétől függően eljárni; versenyzők esetében gondoskodni a szükséges pontlevonásról, valamint dönteni az esetleges kizárásról.
A Fesztivál döntnöke köteles a Fesztivál Szabályzatát alaposan ismerni, a Fesztivál nemzetközi jellegét tekintve elvárt, hogy legalább egy idegen nyelven beszéljen.

Az értékelés főbb szempontjai:

Technikai tartalom

- nehézségi szint
- kivitelezés
- adott stílus jellemző jegyei
- zenei összevágás

Koreográfia

- egyediség
- ötletesség
- mondanivaló
- megfelel-e az adott korosztály életkori sajátosságainak
- zenével való összhang
- tér kihasználtsága
- térformák

Előadás

- dinamika
- kapcsolat a közönséggel
- kisugárzás
- látványosság
- jelmez, smink, frizura

Pontlevonás

- szabályok és tiltások figyelmen kívül hagyása
- a színpad területének elhagyása a produkció bemutatása közben
- kellékek, díszletek színpadra segítése külső segítséggel
- olyan kellék vagy díszlet használata, amely bevitelkor, használatkor vagy kivitelkor károsítja a balett szőnyeget
- a szabályok megsértése esetén a pontlevonás mértékéről a Fesztivál döntnöke dönt
- a szabályszegés súlyossága alapján a levonható minimum: 0,05; maximum: 0,2

Diszkvalifikáció

A zsűri javaslatára a döntnök diszkvalifikálja a versenyzőt, amennyiben:
- a gyakorlat nem értékelhető (lásd értékelés szempontja)
- a versenyző nem jelenik meg a versenyen, vagy a színpadon

6. NEVEZÉS

A nevezés minden esetben a honlapon történő regisztráció után lehetséges az online nevezési felület kitöltésével. Nevezni a határidő lejártáig lehetséges. A végleges nevezési határidő lejárta után a nevezési felület inaktívvá válik, nevezést ettől kezdve nem áll módunkban elfogadni. Módosítani mindenki kizárólag csak a saját regisztrált profiljában tud a végleges nevezési határidő lejártáig.
A nevezés csak a beérkezett nevezési díjjal együtt válik érvényessé. Az adott évi nevezési díjak a honlapon megtalálhatóak. Befizetni lehetséges csekken, illetve banki átutalással / befizetéssel. A közleményben kérjük feltűntetni a csoport nevét és a számlázási címet.
Nevezési díj visszafizetése: határidő lejárta előtt 50%, utána nem kerül visszatérítésre.
A rajtlistát a versenyt megelőzően e-mailben küldjük el a résztvevőknek.

7. DÍJAZÁS

A versenyen minden szereplő oklevelet kap.
Amatőr kategóriákban a zsűri minősítést ad, hobbi és professzionális produkciók esetében helyezetteket hirdet. Csoportok és formációk esetében az első három helyezett jutalma kupa és oklevél. A duó,trió/kvartet és egyéni kategóriában indulók érmet és oklevelet kapnak.
Mindenkinek végig kell várnia a saját eredményhirdetését.

A zsűri korosztályonként különdíjjal jutalmazza:
- a legkreatívabb koreográfiát, ill. annak megalkotóját
- a legötletesebb vagy legszebb jelmezt, sminket
- a legtalálóbb zeneválasztást
- a legkiemelkedőbb táncost
Valamint a szervezők által kerül kiválasztásra és részesül különdíjban a következő év Connector Arca.

8. ÓVÁS

Óvni abban az esetben lehet, ha valamelyik a versenyre szabályszerűen benevezett és a nevezési díjat befizetett csapat úgy ítéli meg, hogy bármely esetben, a hivatalosan meghirdetett versenyszabályzat megszegésre került. (A versenynek, a zsűri által megállapított eredménye elleni óvás azonban kizárt.)
Az óvás díja 25 000 (huszonötezer) Forint, amelyet az óvás benyújtásával egyidejűleg kell a szervezőbizottság részére befizetni vagy annak megfizetését igazolni.
Az óvást annak benyújtását követő 15 napon belül, a szervező bizottság által felkért háromtagú, független testület bírálja el, amelynek eredményéről az óvást benyújtót további 15 napon belül értesíti.
Az eredményes óvás – az óvással érintett csapat vagy versenyző kizárása miatt - a verseny eredményét módosíthatja. Az óvási díj ez esetben sem kerül visszafizetésre.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához. További információ >