×

Kedves Versenyzőink! Köszönjük a jelentkezéseket! A nevezési határidő lejárt. A nevezett koreográfiák számára és a verseny hosszára való tekintettel további nevezéseket nem tudunk fogadni.
Ha lemaradtál ne csüggedj, kövess minket és értesülj Te az elsők között következő versenyünkről! Annyit ígérhetünk, hogy nem kell egy évet várnod a következő találkozásra!

A Connector Táncfesztivál Versenyszabályzata

(olvasd el figyelmesen és ha kérdésed lenne keress fel minket bátran)

A CONNECTOR Táncfesztivál nyílt verseny, amelyen részt vehet egyéni versenyző, táncegyüttes, tánciskolai csoport, általános és középiskolák egyszeri tánccsoportjai, illetve bárki, aki a verseny kategóriáiba besorolható.
A versenyszabályzat bármilyen formájú megsértése kizárást von maga után.

1. KATEGÓRIAK

MINI/ GYEREK/ JUNIOR/ FELNŐTT

Amatőr

Modern/kortárs tánc
Művészi tánc
Show/Látványtánc
Klasszikus balett
Társastánc
Musical
Néptánc
Hastánc
Disco
Akrobatikus rocky
Hip-hop
Break
Fitnesz
Open

Hobbi

Modern/kortárs tánc
Művészi tánc
Show/Látványtánc
Klasszikus balett
Társastánc
Musical
Néptánc
Hastánc
Disco
Akrobatikus rocky
Hip-hop
Break
Fitnesz
Open

Profi

Modern/kortárs tánc
Művészi tánc
Show/Látványtánc
Klasszikus balett
Társastánc
Musical
Néptánc
Hastánc
Disco
Akrobatikus rocky
Hip-hop
Break
Fitnesz
Open

Amatőr:
Várjuk:
- Általános és középiskolák kezdő tánccsoportjait, egyéni versenyzőit
- Azokat a csoportokat, egyéni versenyzőket, akiknek ez az első versenyük
- Akik úgy érzik, még nem rendelkeznek kellő technikai tudással és/vagy színpadi tapasztalattal

Hobbi:
Várjuk:
- Rendszeresen tréningező tánccsoportokat
- Több éves táncos tapasztalattal rendelkező táncosokat/tánccsoportokat
- A korábbi versenyeken (akár a Connectoron, akár más versenyeken) előkelő eredményt értek el
Művészeti iskolák előadásában a koreográfiák kizárólag profi kategóriában indíthatóak.

Professzionális:
Várjuk:
- Komoly színpadi tapasztalattal és technikai tudással rendelkező tánccsoportokat/ egyéni versenyzőket
- Azokat, akik az évek során több kimagasló eredményt is magukénak tudhatnak hazai, ill. nemzetközi táncversenyeken
- Azokat, akik színpadi, színházi, televíziós, egyéb táncos show-k, bemutatók fizetett táncosai.
- Művészeti iskolák előadásában a koreográfiák kizárólag profi kategóriában indíthatóak.

A szintek közötti besorolást a zsűri módosíthatja!

Korosztályok

Mini: 3- 6 év
Gyerek: 7 – 11 év
Junior: 12 – 15 év
Felnőtt: 16 év felett

Duó, trió/kvartett, csoport és formáció korosztály-besorolása:
- A duó, trió/kvartett, csoport és formáció kategóriákban a korcsoportok átlagéletkor számítással határozhatók meg.
- A korosztályszámítás a versenyző(k)nek a fesztivál napján betöltött életéve(i) alapján történik.
- Az átlagolási számítást a regisztrációs rendszer végzi el a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően
-A korosztályszámítás alapját az adott verseny naptári napja határozza meg.
-A korosztályi besorolás a versenyt megelőzően a szervezők által ellenőrzésre kerül.

Létszám

Szóló: 1 fő
Duó: 2 fő
Trió/Kvartett: 3/4 fő
Csoport: 5 – 10 fő
Formáció: 11 főtől

Időtartam

Szóló: max 3:00 perc
Duó: max 3:30 perc
Trió/Kvartett: max 3:30 perc
Csoport/ Formáció: max 4:00 perc
Profi kategóriákban: max 15:00 perc

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- Minden versenyző a saját felelősségére versenyez.
- A korosztályi és tudásszinti besorolásnál felfelé nevezés lehetséges, lefelé nem.
- Abban az esetben, ha a koreográfiában táncoló táncosok több, mint ¼-e már magasabb tudásszintű kategóriában is nevezve van (indul a versenyen) más koreográfiával, mint az adott koreográfia, akkor az adott koreográfiát is a "magasabb tudásszintű versenyzők" kategóriájában kell indítani, nem nevezhető "lefelé" alacsonyabb (amatőr vagy hobbi) kategóriába.
- A versenyző köteles követni a verseny menetét és időben, a saját produkciója előtt legalább 5 tánccal megjelenni a színpad mellett.
- A versenyszám zeneanyagát kizárólag audio CD-n tudjuk elfogadni, amit a versenyző legkésőbb 5 tánccal a színpadra lépése előtt köteles a hangtechnikán leadni.
- A szervezők nem vállalnak felelősséget a nem megfelelő minőségű zenékért. (Abban az esetben, ha megáll a zene a szervezők döntése alapján maximum egyszer kísérelhető meg az újratáncolás.)
- A versenyprogram tájékoztató jellegű.
- A versenyző vagy csoport köteles a felkonferálástól számított 5 másodpercen belül a színpadon megjelenni.
- A duó, trió/kvartett, csoport és formáció kategóriákban a korcsoportok átlagéletkor számítással vannak meghatározva.
- A korosztályszámítás a versenyző(k)nek a fesztivál napján betöltött életéve(i) alapján történik, melyet a regisztrációs rendszer átlagol.
- A CONNECTOR Táncfesztiválon be- és levonulási koreográfia nem megengedett
- A CONNECTOR Táncfesztiválon a produkció során a színpadon történtekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. A felkészítő tanár felelőssége és döntése, hogy intézkedjen olyan problémás esetekben, mint pl.: balesetveszély, jelmez szétszakadása, leesése, stb. (Ezekben az esetekben a szervezők döntése alapján maximum egyszer kísérelhető meg az újratáncolás.)

2.1 Zene

Minden csoport köteles saját zenét hozni, melyet CD-n rögzít. A CD csak egy számot tartalmazhat. Mindenki ügyeljen a megfelelő formátum kiírására (audio cd, nem mp3 formátum). A szervezők nem vállalnak felelősséget a rossz formátumú és nem megfelelő minőségű zenékért. (Abban az esetben, ha megáll a zene a szervezők döntése alapján maximum egyszer kísérelhető meg az újratáncolás.)
A CD-ket kérjük feliratozni a következők szerint: versenyző neve, iskola/tánciskola, koreográfia címe, kategória, rajtszám.
Továbbá felhívjuk a figyelmüket, hogy pontozási szempontok között szerepel a zenei összevágás.

2.2 Színpad

A színpad/tánctér területe minimum 8x10 méteres, a burkoló felület balett szőnyeg. A rendező vállalja a felelősséget a tánctér tisztaságáért, amennyiben szükséges verseny közbeni takarításáért. Külön, egyéni megvilágítás a versenyen nem kérhető, az egyszínű fényről a szervező gondoskodik. Hozott fénytechnika nem használható.

2.3 Díszlet és kellékek

Csak olyan kellék, illetve díszlet használható, amit a táncosok külső segítség nélkül tudnak a színpadra vinni. A kellékek ill. díszletek színpadra segítése külső segítség igénybevételével pontlevonást von maga után. Kelléknek számít minden olyan eszköz, amelyet a táncos a produkció közben aktívan használ, és a tánc dramaturgiájának szerves részét képezi. Díszletnek számít minden olyan a színpadon elhelyezhető tárgy, amelyet a táncos nem használ a koreográfia alatt. Kellékek használata minden stílusban megengedett. Díszlet használata csak a show/látványtánc, open és musical kategóriában megengedett. Olyan kellék vagy díszlet használata, amely bevitelkor, használatkor vagy kivitelkor károsítja a balett szőnyeget pontlevonást von maga után!

3. STÍLUS KÖVETELMÉNYEK

A koreográfiákban táncolt különböző táncstílusoknak és tánc technikáknak meg kell felelni az adott stílus formai követelményeinek, amelyek a Connector Táncfesztiválon a következőek:

Modern/kortárs tánc
A kategóriába nevezett koreográfiának tartalmaznia kell vagy a moderntánc valamely formanyelvének (Graham, Limon, Art Jazz stb.) stílusjegyeit, vagy nagymértékű koreográfusi kreativitásról kell tanúbizonyságot tennie újszerű mozgásanyagával. A pontozás során kiemelkedő szempontok a gravitáció és a talaj használatának minősége, a preventív testszemlélet és a kifejezőerő. Az előadás tartalmazhat más formanyelvekből átvett mozgásanyagot is, amely mellett meg kell őrizni a főstílus többségét.

Művészi tánc
Művészi tánc kategóriába sorolható minden koreográfia, amely elsősorban az előadásmódra, a kifejező erőre épül. Szerkesztésének központjában az egyes érzelmi állapotok, hangulatok színpadi megjelenítése áll, s ezzel harmonizál a zenei választás, a kosztüm és a tánctechnika. Ez utóbbi meríthet a mozdulatművészet, valamint a modern tánc területéről egyaránt.

Show/Látványtánc
Ide sorolandó minden olyan produkció, amely elsősorban a vizualitásra hat, vagyis alap építőeleme a látványosság, a szórakoztatás, ennek érdekében elvárt tehát az impozáns koreográfiai építkezés (térformák, kosztüm, emelések). Ide sorolandó minden művészi torna, ritmikus gimnasztika alapú produkció. A kategória megengedi az eszköz használatot.

Klasszikus balett
Klasszikus balett kategóriában indítható a tiszta klasszikus balett technikát alkalmazó koreográfia. A repertoárokból ismert koreográfiák megengedettek, a koreográfia bemutatása történhet puha vagy spicc cipőben. A pontozásnál külön hangsúlyos a stílushűség, a precíz, pontos kivitelezés.
(A modern balettnak minősülő produkciók modern/kortárs vagy művészi tánc kategóriába nevezhető.)

Társastánc
A kategóriába nevezett versenyszámok alapjait az alábbi szakirodalmakban leírt figurák alkothatják:
- Technique of Latin Dancingby Walter Laird
- Technique of Latin Dancing - Supplement by Walter Laird
- The BallroomTechnique by the Imperial Society
- Technique of Ballroom Dancing by Guy Howard
- WDSF Techniquebooks
A pontozás során kiemelkedő szempontok a ritmika és a rögzített figurák szabályos kivitelezése. Az előadás tartalmazhat más formanyelvekből átvett mozgásanyagot is, amely mellett meg kell őrizni a főstílus többségét.

Musical
Ebbe a kategóriába a musical és az operett, mint színpadi műfaj egy-egy zenei darabjára készített koreográfiák tartoznak, de ide sorolandók a karakteres kosztümökkel és történetiséggel rendelkező versenyszámok is. A pontozás során kiemelkedő szempontok a dramaturgia és a koreográfia kapcsolatának minősége és az előadásmód. A táncos formanyelv bármely műfajból meríthet, amelyet azonban alá kell rendelni annak a történetnek vagy szituációnak, amelyet a versenyszám megjelenít.

Néptánc
Ebben a kategóriában fontos a választott táncanyag alapos ismerete, és pontos elsajátítása. Megfelelő viselet használata, valamint az adott táncrend figyelembe vétele, a koreográfia megalkotásánál. Kötelező elemek ugyan nincsenek, de a pontozásnál olyan szempontok kerülnek értékelésre, mint a
- hiteles tudás
- felkészültség a viseletből
- koreográfiánál: tájegységhez való szokások tükrözése, táncrend, lépéseknél és minden egyébnél
- technikai tudás és anyag tudás
- a táncrend építkezése.

Hastánc
A kategóriába nevezéshez (amennyiben a versenyző nem tünteti fel, hogy produkciója fúzió) ajánlott az autentikus zene es stílusválasztás, pontozáskor külön hangsúly kerül a megjelenésre, a mozdulatkészlet gazdagságára.
Az értékelés szempontjai:
- izolácios technikák használata,
- balance helyzetek,
- klasszikus balett alapok,
- elemgazdagság.
- virtuozitás

1: Alapvető folk stílusok:
Belledy
Saidi,
Khallegy
Iraki
Debke
Hagalla

2: Klasszikus:
Dobszóló
Raks Sharqi
Tarab
Megance

3: Modern:
Melaya
Shaabi
Mahragan
Bollywood

4: ATS (americantribalstyle)

5: Fúzió táncok

Disco
Ebbe a kategóriába nevezhető minden olyan produkció, amely elsősorban a zene mozgásos interpretálásán alapszik. Keveredhet benne a jazz, modern, rocky, aerobik, gimnasztika és esztétikus sportmozgás.
A pontozáskor külön figyelmet kap a zene – mozgás – kosztüm harmóniája.

Akrobatikus rocky
Akrobatikus rocky kategóriában induló koreográfiáknak tartalmazniuk kell a stílus meghatározó motívumait, valamint az alaplépések variációit, akrobatikus elemeket. A választott zenének meg kell felelnie az akrobatikus rockyra jellemző tempónak és ütemnek. Az értékeléskor a zsűri külön figyelmet fordít a szinkronitásra, az ütemtévesztésre, az akrobatikus elemek korosztályi megfelelésére.

Hip-hop
A kategóriában induló produkcióknak tartalmazniuk kell a hip-hop táncjegyeit, jellegzetességeit, régi és új elemeit; önállóan vagy fúzióban (popping, locking, b-boying, house, dance hall, street jazz, newstyle, stb), mindemellett külön hangsúlyos a megfelelő zenei választás (az erőszakos nyelvezet kerülendő). A koreográfiának ezen felül tükröznie kell a hip-hop-ra jellemző hozzáállást, testtartást, az utcai tánc stílusát. Az akrobatika/break elemek használata megengedett, de nem dominálhatnak.
A kategória a kellék használatát megengedi, a díszletét nem.

Break
A kategóriában a break-re jellemző akrobatikus elemeknek kell dominálni (powermoves, freeze). Megengedettek a stílusra jellemző tánclépések (uprock, downrock, footwork, popping, locking), valamint az izoláció, a megtört mozdulatok. Az értékelésnél külön szempont az eredetiség, kreativitás.

Fitnesz
Ide nevezendő minden koreográfia, amely elsősorban a látványosságra, szórakoztatásra épít, valamint elsősorban fitnesz elemeket tartalmaz (arábel, rundel, flick, bógni, erőelemek, ugrások). Emellett a produkció meríthet pl. a modern tánc, látványtánc, aerobik, ritmikus gimnasztika, balett világából.

Open
Amennyiben az adott produkció egyéb más kategóriába nem besorolható (pl.: több stílus fúziójából létrejött koreográfia, számára szükséges kategória nem kerül indításra) az openben indítandó.

Amennyiben a zsűri úgy találja, hogy az adott produkció nem tesz eleget a választott stílus követelményeknek, pontlevonás terhe nélkül átsorolja a koreográfiát a megfelelő kategóriába.

4. NEM MEGENGEDETT

- Hozott fény- és hangtechnika használata.
- A versenyprodukció alatt bármilyen formájú segítség (számolás, taps, mutogatás)
- Pirotechnika használata a színpadon.
- A tánctér szennyezése
- Rágógumizás a produkció közben

5. ÉRTÉKELÉS

Zsűri
Az öttagú zsűri, olyan szakmai tekintélyekből áll össze, akik rendelkeznek az általuk pontozott táncstílus formai, illetve tartalmi követelményeinek ismeretével.
A zsűri asztalokat a színpad elülső vonalától legalább 5 méterre kell elhelyezni, ezzel biztosítva a jó rálátást a produkciókra. A zsűritagok egymástól legalább egy méter távolságra, külön asztaloknál foglalnak helyet. Az egyes produkciók pontozólapja az eredményhirdetést követően megtekinthetők. A zsűri az értékelésért felelősségre nem vonható.

Döntnök
A döntnök feladata a Fesztivál Szabályzatának hiánytalan betartatása a versenyzőkkel és a zsűrivel. Amennyiben szabálytalanságot észlel köteles azonnal intézkedni, a szabálytalanság mértékétől függően eljárni; versenyzők esetében gondoskodni a szükséges pontlevonásról, valamint dönteni az esetleges kizárásról.
A Fesztivál döntnöke köteles a Fesztivál Szabályzatát alaposan ismerni, a Fesztivál nemzetközi jellegét tekintve elvárt, hogy legalább egy idegen nyelven beszéljen.

Az értékelés főbb szempontjai:

Technikai tartalom

- nehézségi szint
- kivitelezés
- adott stílus jellemző jegyei
- zenei összevágás

Koreográfia

- egyediség
- ötletesség
- mondanivaló
- megfelel-e az adott korosztály életkori sajátosságainak
- zenével való összhang
- tér kihasználtsága
- térformák

Előadás

- dinamika
- kapcsolat a közönséggel
- kisugárzás
- látványosság
- jelmez, smink, frizura

Pontlevonás

- szabályok és tiltások figyelmen kívül hagyása
- a színpad területének elhagyása a produkció bemutatása közben
- kellékek, díszletek színpadra segítése külső segítséggel
- olyan kellék vagy díszlet használata, amely bevitelkor, használatkor vagy kivitelkor károsítja a balett szőnyeget
- a szabályok megsértése esetén a pontlevonás mértékéről a Fesztivál döntnöke dönt
- a szabályszegés súlyossága alapján a levonható minimum: 0,05; maximum: 0,2

Diszkvalifikáció

A zsűri javaslatára a döntnök diszkvalifikálja a versenyzőt, amennyiben:
- a gyakorlat nem értékelhető (lásd értékelés szempontja)
- a versenyző nem jelenik meg a versenyen, vagy a színpadon

6. NEVEZÉS

A nevezés minden esetben a honlapon történő regisztráció után lehetséges az online nevezési felület kitöltésével. Nevezni a határidő lejártáig lehetséges. A végleges nevezési határidő lejárta után a nevezési felület inaktívvá válik, nevezést ettől kezdve nem áll módunkban elfogadni. Módosítani mindenki kizárólag csak a saját regisztrált profiljában tud a végleges nevezési határidő lejártáig.
A nevezés csak a beérkezett nevezési díjjal együtt válik érvényessé. Az adott évi nevezési díjak a honlapon megtalálhatóak. Befizetni lehetséges csekken, illetve banki átutalással / befizetéssel. A közleményben kérjük feltűntetni a csoport nevét és a számlázási címet.
Nevezési díj visszafizetése: határidő lejárta előtt 50%, utána nem kerül visszatérítésre.
A rajtlistát a versenyt megelőzően e-mailben küldjük el a résztvevőknek.

7. DÍJAZÁS

A versenyen minden szereplő oklevelet kap.
Amatőr kategóriákban a zsűri minősítést ad, hobbi és professzionális produkciók esetében helyezetteket hirdet. Csoportok és formációk esetében az első három helyezett jutalma kupa és oklevél. A duó,trió/kvartet és egyéni kategóriában indulók érmet és oklevelet kapnak.
Mindenkinek végig kell várnia a saját eredményhirdetését.

A zsűri korosztályonként különdíjjal jutalmazza:
- a legkreatívabb koreográfiát, ill. annak megalkotóját
- a legötletesebb vagy legszebb jelmezt, sminket
- a legtalálóbb zeneválasztást
- a legkiemelkedőbb táncost
Valamint a szervezők által kerül kiválasztásra és részesül különdíjban a következő év Connector Arca.

8. ÓVÁS

Óvni abban az esetben lehet, ha valamelyik a versenyre szabályszerűen benevezett és a nevezési díjat befizetett csapat úgy ítéli meg, hogy bármely esetben, a hivatalosan meghirdetett versenyszabályzat megszegésre került. (A versenynek, a zsűri által megállapított eredménye elleni óvás azonban kizárt.)
Az óvás díja 25 000 (huszonötezer) Forint, amelyet az óvás benyújtásával egyidejűleg kell a szervezőbizottság részére befizetni vagy annak megfizetését igazolni.
Az óvást annak benyújtását követő 15 napon belül, a szervező bizottság által felkért háromtagú, független testület bírálja el, amelynek eredményéről az óvást benyújtót további 15 napon belül értesíti.
Az eredményes óvás – az óvással érintett csapat vagy versenyző kizárása miatt - a verseny eredményét módosíthatja. Az óvási díj ez esetben sem kerül visszafizetésre.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához. További információ >